C Sharp Parallel For ve Parallel Foreach nedir ?

 1. tirabzonlu
  9
  110
  7/8/2018 4:40:00 PM

  Bu Parallel.ForEach ve Parallel.For döngülerinin , normal for ve foreach den farkı nedir ? Devraldığım projede bunları da gördüm , teşekkürler yardımlarınız için.

  c# .net 7 ay önce 230 Görüntüleme
  • black mirror Birden Ona kadar sıralı veri içeren bir diziyi , önce for - foreach ile sonra da parallel.foreach parallel.for ile yazdır bir farkı göreceksin :)

  • Yorum Ekleyin

( 1 ) Cevap

 1. black mirror
  5
  2619
  7/24/2018 10:10:00 PM

  for ve foreach single thread çalışırken , Parallel.ForEach ve Parallel.For multi thread çalışır. Haliyle normal for ve foreach e göre daha hızlıdır.

  Tabi bu hız farkı , birden ona kadar olan bir diziyi yazdırıken çok belli olmaz , hatta normal for foreach daha hızlı bile olabilir.

  Ancak bir mb lık 50 tane resmi download ettiğimizi varsayalım , ve saniyede bir tanesinin indiğini düşünelim.Normal for / foreach de 50 resim 50 saniyede inerken , 4 çekirdekli bir pc mizde 50 resim 12.5 saniyede inmez mi ?

  Not : parallel for foreach asenkron / multi thread çalıştığı için , list gibi koleksiyonlarda hangi itemın ne zaman çalışacağının bir sırası yoktur , bu yüzden aşağıda ki örnekte olduğu gibi , paralel foreach de karışık sırada ekrana yazdırılır.

  List<int> nums=new List<int>(new []{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 });
  
  Console.WriteLine("foreach");
  
  foreach (var item in nums)
  {
    Console.WriteLine(item +"- Thread: "+ Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
  }
  
  Console.WriteLine("Parallel.ForEach");
  
  Parallel.ForEach(nums, item =>
  {
    Console.WriteLine(item + "- Thread: " + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
  });
  
  
  Console.ReadLine();
  

  Çıktı:

  foreach
  1- Thread: 10
  2- Thread: 10
  3- Thread: 10
  4- Thread: 10
  5- Thread: 10
  6- Thread: 10
  7- Thread: 10
  8- Thread: 10
  9- Thread: 10
  Parallel.ForEach
  1- Thread: 10
  2- Thread: 10
  4- Thread: 10
  5- Thread: 10
  3- Thread: 6
  7- Thread: 6
  8- Thread: 6
  9- Thread: 6
  6- Thread: 10
  

  benim bilgisayarımda Parallel.ForEach 2 threadle çalıştı. İşlemci ve çekirdek sayısı yüksek bilgisayarlarda bu rakam artacaktır

Cevabınız