C Sharp Monitor Try Enter Kullanımı

 1. tirabzonlu
  6
  110
  7/7/2018 9:39:00 PM

  Monitor Try Enter nedir ve monitor enter dan ne farkı var , bunla ilgili Türkçe kaynak bulamadım arkadaşlar , çalıştığım şirkette benden önceki eleman kullanmış kodlarında , monitor enter ile ilgili bilgi buldum nette ve az çok anladım , ama monitor try enter ı anlamadım

  c# multithreading .net 7 ay önce 337 Görüntüleme
  • swarchitect Monitor.Enter() da ,ilk gelen alır , sonraki gelen , ilk gelenin çıkmasını bekler çıkınca girer , Monitor.TryEnter() da ise ilk gelen alır , ikinci gelen bakar , kilit varsa beklemez , atlar devam eder.

  • Yorum Ekleyin

( 1 ) Cevap

 1. swarchitect
  6
  1380
  7/8/2018 12:00:00 AM

  2 tane thread olduğunu varsayalım;

  Kilitlemek istediğin bloğu Monitor.Enter() ile kilitlemek istiyorsan ,ilk gelen thread bloğa girer , sonraki gelen thread, ilk gelenin çıkmasını bekler , ilk gelenin işi bitince , ikinci gelen o zaman girebilir.

   public class MonitorEnterTest
  {
    private static readonly object MonitorLockObject = new object();
    public static void Test(int a)
    {
      Monitor.Enter(MonitorLockObject);
  
      try
      {
        Console.WriteLine(a+ " Girdim");
      }
      finally
      {
        Monitor.Exit(MonitorLockObject);
      }
    }
  }
  

  Test için;

   class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Task.Run(() =>
      {
        MonitorEnterTest.Test(1);
      });
  
      Task.Run(() =>
      {
        MonitorEnterTest.Test(2);
      });
  
      Console.ReadLine();
    }
  }
  

  Monitor.TryEnter() ile kilitlemek istiyorsan yine ilk gelen bloğa girer , ama ikinci gelen ,eğer blokda kilit varsa birincinin işini bitirmesini beklemez , bloğa girmeden ve beklemeden yoluna devam eder.

   public class MonitorTryEnterTest
  {
    private static readonly object MonitorLockObject = new object();
    public static void Test(int a)
    {
      if (Monitor.TryEnter(MonitorLockObject))
      {
        try
        {
          Console.WriteLine(a+ " Girdim");
        }
        finally
        {
          Monitor.Exit(MonitorLockObject);
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine(a+" yoluma devam ediyorum , beklemiyorum");
      }
  
    }
  }
  

  Test için ;

   class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Task.Run(() =>
      {
        MonitorTryEnterTest.Test(1);
      });
  
      Task.Run(() =>
      {
        MonitorTryEnterTest.Test(2);
      });
  
      Console.ReadLine();
    }
  }
  

Cevabınız