You are building a Docker image from Windows against a non-Windows Docker

 1. ibrahim
  2
  531
  24.02.2020 14:14:00

  You are building a Docker image from Windows against a non-Windows Docker host. All files and directories added to build context will have '-rwxr-xr-x' permissions. It is recommended to double check and reset permissions for sensitive files and directories.

  Docker image i oluştururken yukarıdaki hatayı alıyorum,

  Dockerfile dosyamın içi ;

  FROM nginx:1.17.1-alpine
  COPY /dist/docker-test-angular /usr/share/nginx/html
  

  Angular projemi şu şakilde build ettim, dist klasörüne dosyalar oluştu

  ng build --prod
  

  ancak Docker imagei oluşturmak için şu komutu çalıştırınca yakrdaki hata oluşuyor

  docker build -t av-app-image .
  
  docker angular typescript 1 yıl önce 409 Görüntüleme

( 2 ) Cevap

 1. mfatih
  3
  4713
  24.02.2020 14:36:00

  Merhabalar, hataya aldırmayın, hata aslında şöyledir

  SECURITY WARNING: You are building a Docker image from Windows against a non-Windows Docker host. All files and directories added to build context will have '-rwxr-xr-x' permissions. It is recommended to double check and reset permissions for sensitive files and directories.

  yani bir uyarı gibi duruyor sadece.

  terminalde şu komutu çalıştırıp sonucu incelermisiniz, image iniz yinede oluşmuş olması lazım

  docker image ls
  
 2. mfatih
  2
  4713
  24.02.2020 14:41:00
  docker image ls 
  

  komutunu terminalde çalıştırınız, eğer hala İmage iniz listede yoksa şu adımları yapınız;

  1) Önceden var olan Angular projenize sağ tıklayıp, Newfile ekleyiniz ve adını Dockerfile olarak belirleyiniz.

  2) dockerfile dosyanızın içi aşağıdaki gibi olacak;

  FROM node:alpine AS builder
  
  WORKDIR /app
  
  COPY . .
  
  RUN npm install && \
  npm run build
  
  FROM nginx:alpine
  
  COPY --from=builder /app/dist/* /usr/share/nginx/html/
  

  3) Şimdi Docker imageimizi build ediyoruz

  docker build -t my-angular-app:v1 .
  

  4) Ardından image'imiz oluşmuş mu kontrol ediyoruz

  docker image ls 
  

  listede image'imiz en üstte yer alıyor olmalı

  REPOSITORY      TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
  my-angular-app     v1         e99bb948a152    About a minute ago  37.4MB
  

Cevabınız