roslyn\csc.exe’ yolunun bir parçası bulunamadı.

 1. 62dentavsan
  3
  230
  7.01.2020 17:03:00

  Could not find a part of the path … bin\roslyn\csc.exe

  mvc projemde boyle bir hata alıyorum, diğer bilgisayarımdaki visual studio da sorun yok, ama başka bilgisayarda bu hatayı alıyorum

  roslyn\csc.exe’ yolunun bir parçası bulunamadı. diyor

( 3 ) Cevap

 1. koraydrk
  2
  2629
  8.01.2020 14:47:00

  aşağıdaki anlattığım yöntem ile Roslyn\Csc.Exe’ Yolunun Bir Parçası Bulunamadı. sorununu çözebilirsin

  Visual Studio -> Tools -> Nuget Package Manager -> Package Maanger Console u açıp, aşağıdaki kodu/komutu çalıştırmanız yeterli

  Update-Package Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform -r

 2. koraydrk
  1
  2629
  8.01.2020 14:49:00

  Yada .csproj dosyasına aşağıdaki kod satırlarını ekleyerekde çözebilirsiniz, buda ikinci bir yol çözüm için.

  Birinci yol yani yukarda bahsettiğim, package manager console daki daha kolay ve hızlı bir çözüm

  <Target Name="CopyRoslynFiles" AfterTargets="AfterBuild" Condition="!$(Disable_CopyWebApplication) And   '$(OutDir)' != '$(OutputPath)'">
    <ItemGroup>
     <RoslynFiles Include="$(CscToolPath)\*" />
    </ItemGroup>
    <MakeDir Directories="$(WebProjectOutputDir)\bin\roslyn" />
    <Copy SourceFiles="@(RoslynFiles)" DestinationFolder="$(WebProjectOutputDir)\bin\roslyn"   SkipUnchangedFiles="true" Retries="$(CopyRetryCount)" RetryDelayMilliseconds="$(CopyRetryDelayMilliseconds)"   />
  </Target>
  
 3. ilker
  1
  195
  8.01.2020 14:53:00

  projeye sağ tıklayıp, clean dedikten sonra build etmeye bir deneyebilir misiniz ?

Cevabınız