Sql Server İki Tarih Arası Çalışan Jobları Bulmak istiyorum . Nasıl yapılır

 1. Bad Code
  3
  2474
  10.12.2019 17:15:00

  Sistemde belirli aralıklar ile sistemde çalışan fazla job bulunmaktadır. Sql server database de bulunan jobları iki tarih arasında çalışanları filtreleyerek nasıl bulabilirim.

  sql-server sql 2 yıl önce 513 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. ali
  3
  ali
  6418
  10.12.2019 17:22:00

  Aşağıdaki query ile iki tarih arasında çalışan jobları ve durumlarını bulabilirsin.

  SELECT distinct
     cast([sJOB].[job_id] as varchar(max)) AS ID 
    , [sJSTP].[step_name] AS STEP_ADI
    , [sJOB].[name] AS JOB_ADI
    , CASE [sJSTP].[run_date]
      WHEN 0 THEN NULL
      ELSE
        CAST(
          CAST([sJSTP].[run_date] AS CHAR(8))
          + ' '
          + STUFF(
            STUFF(RIGHT('000000' + CAST([sJSTP].[run_time] AS VARCHAR(6)), 6)
              , 3, 0, ':')
            , 6, 0, ':')
          AS DATETIME)
     END AS BAŞLANGIÇ,
     dateadd(ss, run_duration,  CASE [sJSTP].[run_date]
      WHEN 0 THEN NULL
      ELSE
        CAST(
          CAST([sJSTP].[run_date] AS CHAR(8))
          + ' '
          + STUFF(
            STUFF(RIGHT('000000' + CAST([sJSTP].[run_time] AS VARCHAR(6)), 6)
              , 3, 0, ':')
            , 6, 0, ':')
          AS DATETIME)
     END) BİTİŞ 
    , CASE [sJSTP].[run_status] 
      WHEN 0 THEN 'Failed'
      WHEN 1 THEN 'Success'
      WHEN 2 THEN 'Retry'
      WHEN 3 THEN 'Cancelled'
      WHEN 5 THEN 'Unknown'
     END AS DURUM
  FROM
    [msdb].[dbo].[sysjobhistory] AS [sJSTP]
    INNER JOIN [msdb].[dbo].[sysjobs] AS [sJOB]
      ON [sJSTP].[job_id] = [sJOB].[job_id]
    inner join [msdb].[dbo].[sysjobsteps] steps
      ON [sJSTP].[job_id] = [steps].[job_id]
  where [sJSTP].[run_date] <> 0
   and CASE [sJSTP].[run_date]
      WHEN 0 THEN NULL
      ELSE
        CAST(
          CAST([sJSTP].[run_date] AS CHAR(8))
          + ' '
          + STUFF(
            STUFF(RIGHT('000000' + CAST([sJSTP].[run_time] AS VARCHAR(6)), 6)
              , 3, 0, ':')
            , 6, 0, ':')
          AS DATETIME)
     END between dateadd(hh, -20, getdate()) and getdate()
   and [sJSTP].[step_name] not in ('(Job outcome)')
   order by 4 desc
  

Cevabınız