Android Activity ler Arasında Veri Transferi Nasıl Yapılır ?

 1. Bad Code
  2
  2474
  28.11.2019 08:56:00

  Android uygulama içerisinde activity ler arası data göndermek ve bunları okumak istiyorum. Session mantığını burdada kullanabiliyor muyuz ?

  android 6 ay önce 215 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. ali
  2
  ali
  6408
  10.12.2019 16:56:00

  Intent kullanarak bir sayfadan diğerine giderken ilgili intente değer ataması yapılırsa yeni activity içerisinde tekrar okunabilir.

  Data atama işlemini istersen data tipleri ile 'String','int','bool'.. olarak yapabilirsin. istersen bir obje de gönderebilirsin.

  Intent intent = new Intent(this, Page.class); 
  intent.putExtra("baslik", "deger"); 
  startActivity(intent);
  
  String deger = getIntent().getExtras().getString("baslik");
  enteredValue.setText(deger);
  

  Burda baslik key olarak tanımlanmıştır. value değerini diğer sayfaya gönderip okuyabildik.

Cevabınız