Only one expression can be specified in the select list when hatası

 1. giray
  3
  127
  4.10.2019 14:37:00

  Only one expression can be specified in the select list when the subquery is not introduced with EXISTS. hatası alıyorum,

  SET @State= (SELECT * from TblForm WHERE FileID=@FileId and MainFormID=113)
  

  tamda bu satırda, yardım lütfen

( 1 ) Cevap

 1. cemmm
  3
  1128
  7.10.2019 17:07:00

  @State değişkeninin tipi nedir bilmiyorum ama, sanırım int veya char gibi bir değişkene, birden fazla sütundan veri atamaya çalıştığın için oluyor, * yerine hangi sürunu atamak ,istiyorsan onu belirt

  örneğin bu kod senin aldığın hatayı alacaktır;

  DECLARE @Yas int
  SET @Yas= (SELECT * from TblOgrenci WHERE Id=1)
  

  fakat bu kod doğrudur ve hata almayacaktır

  DECLARE @Yas int
  SET @Yas= (SELECT Yas from TblOgrenci WHERE Id=1)
  

Cevabınız