ms sql server en büyük tabloları bulma

 1. giray
  4
  127
  12.09.2019 12:56:00

  Sql Server veritabanında en büyük tabloları nasıl bulabilirim ? Tabloları satır sayısı ile beraber nasıl listelerim ?

( 1 ) Cevap

 1. koraydrk
  3
  2744
  12.09.2019 13:54:00

  Aşağıdaki sorgu, belirtilen veritabanındaki tabloları, kayıt / satır sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralar, her tablonunda yanında kayıt sayısını bildirir.

  use DenemeDB 
  go
  
  SELECT t.name as TabloAdi, s.row_count as KayitSayisi from sys.tables t
  JOIN sys.dm_db_partition_stats s
  ON t.object_id = s.object_id
  AND t.type_desc = 'USER_TABLE'
  AND t.name not like '%dss%'
  AND s.index_id IN (0,1)
  order by row_count desc
  

Cevabınız