C Sharp Enumları Diziye Çevirme, Enums To Array

 1. webmaster34
  5
  297
  18.07.2019 10:44:00

  C# da enum elemanlarını, bir diziye nasıl atabilirim, nasıl diziye çevirebilirim, enum to array yani ?

  c# .net 8 ay önce 490 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. koraydrk
  3
  2499
  18.07.2019 11:00:00

  aşağıdaki gibi çevirebilirsin, ben liste çevirdim

  class Program
  {
    public enum DenemeEnum
    {
      DenemeEnum1 = 1,
      DenemeEnum2 = 2,
      DenemeEnum3 = 3,
      DenemeEnum4 = 4,
  
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      var data= Enum.GetValues(typeof(DenemeEnum)).Cast<DenemeEnum>().ToList();
  
      foreach (var item in data)
      {
        Console.WriteLine(item+"="+(int)item);
      }
    }
  }
  

  c-sharp-enums-to-list

Cevabınız