C Sharp Değişken İsminden Önce @ Karakteri Neden Kullanılır ?

 1. emir56
  3
  267
  11.07.2019 06:09:00

  C# da bir değişken tanımlanırken, değişken isminin başına @ işareti konma sebebi nedir, neden böyle bir kullanıma gerek var ?

   string @text = "deneme 123";
  
  c# .net 1 yıl önce 510 Görüntüleme
  • koraydrk c sharp a ait keywordleri değişken ismi yapabilmek için kullanılır int @int=5; gibi

  • Yorum Ekleyin

( 2 ) Cevap

 1. koraydrk
  3
  2539
  5.08.2019 17:02:00

  C sharpda anahtar kelimeler vardır, örneğin int, public, class, bool vb...

  C sharpta değişken ismi olarak bu kelimeleri direk kullanamazsınız

  Örneğin class isminde bir sınıf, bool isminde bir değişken, static isminde bir metot oluşturamazsınız;

  class class
  {
    public static void static(bool bool) {
      if (bool)
        System.Console.WriteLine("kontrol sonucu doğru");
      else
        System.Console.WriteLine("kontrol sonucu yanlış");
    }  
  } 
  

  İlla kullanacağım derseniz, c sharp böyle bir kullanıma @ koyarak izin veriyor;

  class @class
  {
    public static void @static(bool @bool) {
      if (@bool)
        System.Console.WriteLine("kontrol sonucu doğru");
      else
        System.Console.WriteLine("kontrol sonucu yanlış");
    }  
  }
  
 2. askinglr34
  1
  2879
  5.08.2019 17:09:00

  Bir diğer kullanımı da verbatim string kullanırken karşımıza çıkar,

  verbatim string olmadan, bir string içinde özel bir karekter var ise, başına \ koymak lazımdır

  Örn;

  string filename2 = "c:\\programdosyalar\\xprogram\\yyy.txt";
  

  böyle bir zahmete girmekten kaçınmak için, stringin verbatim olarak yorumlanması için başına @ konur.

  string filename2 = @"c:\programdosyalar\xprogram\yyy.txt";
  

Cevabınız