C Sharp Resim Boyutlandırma , Resize Image

 1. Eslem78
  7
  815
  20.05.2019 14:11:00

  C# da resmi yeniden boyutlandırma işlemini nasıl yapabilirim ? Resim küçültme yada bazı durumlarda da resim büyütme kodlarına ihtiyacım var , efektif bir yol ne var

  c# .net 8 ay önce 652 Görüntüleme

( 2 ) Cevap

 1. koraydrk
  7
  2429
  20.05.2019 15:57:00

  aşağıdaki metotda verdiğim yöntem ile boyutlandırma yaparken çok fazla kalite kaybı yaşamadan sonuca ulaşabilirsin

  //c# resim yeniden boyutlandırma
  //yüksek kalite ile
  public Bitmap ImageResize(Image oldImage, int newWidth, int newHeight)
  {
    //yeni resim için rectangle ve bitmap objesi oluşturma
    var rectangle = new Rectangle(0, 0, newWidth, newHeight);
    var newImage = new Bitmap(newWidth, newHeight);
  
    newImage.SetResolution(oldImage.HorizontalResolution, oldImage.VerticalResolution);
  
    using (var graphics = Graphics.FromImage(newImage))
    {
      //resmin kaliteli olarak boyutlanrılması ayarları
      graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
      graphics.CompositingMode = CompositingMode.SourceCopy;
      graphics.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;    
      graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
      graphics.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;
  
      using (var wrapMode = new ImageAttributes())
      {
        wrapMode.SetWrapMode(WrapMode.TileFlipXY);
        graphics.DrawImage(oldImage, rectangle, 0, 0, oldImage.Width,oldImage.Height, GraphicsUnit.Pixel, wrapMode);
      }
    }
  
    //yeni resim geri dön
    return newImage;
  }
  
 2. askinglr34
  4
  2821
  20.05.2019 17:23:00

  yukardaki kodların biraz daha sadesini paylaşayım bende , Interpolation , PixelOffset ve Smoothing Mode ayarları yapılsa yeterli diye düşünüyorum , bu ayarların açıklamalarını kodda ekledim

  //code.replyfeed.com , resimyeniden boyutlandırma
  public Bitmap ResizeImage(Image oldImage, int newWidth, int newHeight)
  {
    Bitmap newImage = new Bitmap(newWidth, newHeight);
    using (Graphics grph = Graphics.FromImage(newImage))
    {
      //enterpolasyon modu ayarı
      grph.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
      //yeni resmin kalite ayarı
      grph.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
      //piksellerin nasıl kaydırılacağı ayarı
      grph.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;
      //yeniden boyutlandırma işlemi
      grph.DrawImage(oldImage, new Rectangle(0, 0, newWidth, newHeight));
    }
    return newImage;
  }
  

Cevabınız