Javascript İle Hesaplama Yaptırmaya Çalışıyorum.

 1. zemarkhos
  1
  10
  18.05.2019 11:48:00

  Merhabalar ben bi muhasebe programı tarzı bişey yapmaya çalışıyorumda bi yerde takıldım kaldım.

  javascript ile hesaplattırmaya çalışıyorum. verileri çektim düzenledim bi problem yok sadece toplama çıkarma yaptırıp tabloya bastırmak kaldı.

  kısa bi bilgi işlem tipi 0 ise çıkarma islem tipi 1 ise toplama işlemi yapıcak.

  kodlar altta.

  <?php 
  
  ini_set('display_errors', 1);
  ini_set('display_startup_errors', 1);
  error_reporting(E_ALL);
  
  
  
  include 'header.php'; 
        // $sql = "SELECT * FROM islemler JOIN musteriler ON islemler.musteri_id = musteriler.musteri_id";
        // $connecthesap=$db->query($sql);
        $hesapsor=$db->prepare("SELECT * FROM islemler JOIN musteriler ON islemler.musteri_id = musteriler.musteri_id");
        $hesapsor->execute();
        $say = 0;
        $rr=$hesapsor->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        $rr=json_encode($rr);
  ?>
  <script type="text/javascript">
    var data = <? echo $rr; ?>;
  
    for(i=0;i<data.length;i++) {
    Object.keys(data[i]).map(function(el){
         data[i][el] = +data[i][el] || data[i][el];
  
      })
    }
    console.log(data)
  
    function newData() {
      var result = []
      for(i=0;i<data.length;i++) {
          result.push({
            sirano: i+1,
            adi: data[i].musteri_adi,
            soyadi: data[i].musteri_soyadi,
            tl: data[i].musteri_soyadi,
            t24a: data[i].islem_24a,
            t22a: data[i].islem_22a,
            ceye: data[i].islem_ceye,
            ceyy: data[i].islem_ceyy,
            dolar: data[i].islem_dolar,
            euro: data[i].islem_euro,
            yare: data[i].islem_yare,
            yary: data[i].islem_yary,
            ziye: data[i].islem_ziye,
            ziyy: data[i].islem_ziyy,
            islemtipi: data[i].islem_tipi,
            musteriID: data[i].musteri_id
          })
      }
      return result
    }
  
  
    console.log(newData())
  
    function createTrtd(val) {
    for(i=0;i<data.length;i++) {
    document.write("<tr>");
    Object.keys(data[i]).map(function(el){
         data[i][el] = +data[i][el] || data[i][el];
         document.write("<td>"+data[i][el]+"</td>");
      })
    document.write("</tr>");
    }
    }
  
   </script>
  
  
  <!-- page content -->
  <div class="right_col" role="main">
   <div class="">
  
    <div class="clearfix"></div>
    <div class="row">
     <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
      <div class="x_panel">
       <div class="x_title">
        <h2>HESAPLA <small>,
  
  
        </small></h2>
  
        <div class="clearfix"></div>
       </div>
       <div class="x_content">
        <br />
  
  
        <table id="datatable-responsive" class="table table-striped table-bordered dt-responsive nowrap" cellspacing="0" width="100%">
          <thead>
            <tr>
             <th>S.No</th>
             <th>Müşteri Ad</th>
             <th>Müşteri Soyad</th>
             <th>TL</th>
             <th>24A</th>
             <th>22A</th>
             <th>CEY. E.</th>
             <th>CEY. Y.</th>
             <th>DOLAR</th>
             <th>EURO</th>
             <th>YAR. E.</th>
             <th>YAR. Y.</th>
             <th>ZİY. E.</th>
             <th>ZİY. Y.</th>
            </tr>
          </thead>
  
          <tbody>
            <script>createTrtd();</script>
          </tbody>
     </table>
  
  
  
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <hr>
   <hr>
   <hr>
  </div>
  </div>
  <!-- /page content -->
  
  <?php include 'footer.php'; ?>
  
  javascript php mysql 3 ay önce 288 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. php_ci
  2
  2137
  19.05.2019 18:06:00

  javascript ile yapmak da bir tercih fakat , zaten html tagları içinde php yazabiliyorsun , örneğin aşağıdaki soruda verdiğim cevapda ;

  https://code.replyfeed.com/sorular/5998/php-tablo-olusturma

  örneğin veritabanı bağlantısı yaptığını varsayalım ;

  verileri yazdıralım ve işlem tipine göre if bloğu içinde işlemler yapalım

  <table border = '1'>
  <tr>
  <th>Müşteri Ad</th>
  <th>Müşteri Soyad</th>
  <th>24A</th>
  <th>İşlem</th>
  </tr>
  <?php
  
  while ($row = $query->fetch()) 
  {
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $row['musteri_adi'] ."</td>";
    echo "<td>" . $row['musteri_soyadi'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['musteri_soyadi'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['islem_24a'] . "</td>";
  
    if($row['islem_tipi']==1)
    { 
     //toplama islemleri yap
     //....
     $islem = $row['islem_dolar']+5;
     echo "<td>" . $islem . "</td>";
  
    }else
    {
      //cikarma islemleri yap
     //....
     $islem = $row['islem_dolar']-5;
     echo "<td>" . $islem . "</td>";
    }
  
    echo "</tr>";
  }
  ?>
  

Cevabınız