C Sharp Resim Dosyasını Base64String e Çevirme

 1. yılmazyazgan
  3
  270
  27.04.2019 15:42:00

  C # da resim dosyasını base64string e çevirip göndermek istiyorum bir yerden bir yere , base64e nasıl çevirebilirim

  Bu sitenin yaptığı resimden base64 e çevirme işini, c sharp programlama ile nasıl yapabilirim

  c-sharp-image-to-base64

  c# .net 3 ay önce 126 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. doganayylmz
  0
  210
  7.05.2019 11:11:00

  C sharpta bir resim dosyasını base64string e çevirmek için , sırasıyla System.Drawing.Image , MemoryStream sınıflarına ve ToBase64String metoduna ihtiyacımız var ; farklı bir yolda vardır belki ama ben bu şekilde yapıyorum ;

  string dosyaYolu = "C:\\testresim.jpg"; 
  using(System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromFile(dosyaYolu)) 
  { 
    using(MemoryStream memoryStream = new MemoryStream()) 
    { 
      image.Save(memoryStream, image.RawFormat);
      //resim dosyasını byte olarak elde etme 
      byte[] imageBytes = memoryStream.ToArray();
      //şimdi byte dan base64tring formatına çeviriyoruz 
      var base64StringFormati = Convert.ToBase64String(imageBytes);
      Console.WriteLine(base64StringFormati); //yada nedere kullanacaksanız
    } 
  } 
  

Cevabınız