ASP.Net Mvc HttpHandler Kullanımı

 1. Mustafa58
  11
  143
  4.04.2019 15:19:00

  Asp.net de kendi image handler ımızı yazabiliyorduk HttpHandler sayesinde , Asp.Net Mvc de nasıl yazabiliriz ?

  Türkçe kaynaklarda MVC de nasıl yapıldığını bulamadım , bilenler çalışan örnek uygulama paylaşabilir mi , yabancı kaynaklardakini çalıştıramadım

  asp.net-mvc c# .net 6 ay önce 385 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. Snoopy
  12
  11346
  4.04.2019 16:31:00

  Yine IHttpHandler interface ini kullanarak bir image handler yazabilirsin ,yanlız birde IRouteHandler arayüzünü kullanacağız ;

  IRouteHandler arayüzünden implement edilen kendi ReplyFeedImageRouteHandler sınıfımızı yazalım

  public class ReplyFeedImageRouteHandler : IRouteHandler
  {
    public IHttpHandler GetHttpHandler(RequestContext requestContext)
    {
      return new ReplyFeedImageHttpHandler(requestContext);
    }
  }
  

  Daha sonra yine kendimize ait olacak, IHttpHandler arayüzünden implement olan , ReplyFeedImageHttpHandler sınıfımızı yazalım.

  Örnek olarak da , ProcessRequest() metodumuz içine gelen requestin yükseklik genişlik bilgisine göre bir resim oluşturalım.

  public class ReplyFeedImageHttpHandler : IHttpHandler
  {
    public bool IsReusable => false;
  
    public void ProcessRequest(HttpContext context)
    {
      int width = Int32.Parse(context.Request.QueryString["genislik"]);
      int height = Int32.Parse(context.Request.QueryString["yukseklik"]);
  
      Bitmap bitmap = new Bitmap(width, height);
      Graphics graphics = Graphics.FromImage((Image)bitmap);
      graphics.FillRectangle(Brushes.DarkOrange, 0f, 0f, bitmap.Width, bitmap.Height);
  
      MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();
      bitmap.Save(memoryStream, ImageFormat.Png);
      byte[] imageBuffer = memoryStream.ToArray();
  
      context.Response.ContentType = "image/png";
      context.Response.BinaryWrite(imageBuffer);
      context.Response.Flush();
  
      memoryStream.Dispose();
    }
  }
  

  Son olarak mutlaka yapmamız gereken bir iş daha var , App_Start altındaki RouteConfig sınıfımızın RegisterRoutes metoduna

  routes.Add(new Route("resim", new ReplyFeedImageRouteHandler()));
  

  kodlarını ekliyoruz

  asp-net-mvc-image-httphandler

  Ve yazdığımız kodu çalıştırıp deniyoruz , genislik ve yukseklik bilgilerini QueryString ile gönderiyoruz , ReplyFeedImageHttpHandler gelen genişlik yükseklik bilgisine göre resim oluşturacaktır

  asp-net-mvc-resim-httphandler

Cevabınız