C Sharp Serileştirme (serialization)

 1. Üzeyir
  8
  694
  26.03.2019 11:48:00

  C Sharp da Serileştirme nedir ? , ne amaçla kullanılır ? , nasıl yapılır ? Bir örnek uygulama ile açıklar mısınız ?

  c# .net 5 ay önce 432 Görüntüleme

( 3 ) Cevap

 1. koraydrk
  6
  2060
  26.03.2019 12:23:00

  Serileştirme , İngliz literatüründe Serialization bir objenin / nesnenin veritabanı veya dosyada tutulacağı zaman yada bir ağ üzerinden farklı yada aynı programlama dilleri ile yazılmış sistemlere gönderileceği zaman , SOAP , Binary , Xml veya günümüz teknolojisinde sık kullanılan Json formatına çevirme operasyonuna verilen addır. Bu formatlarla gelen veriyi , tam tersi bir yöntemle objeye / nesneye çevirme işine de Deserialization denir.

  serialization-serilestirme

  Yukarda saydığım 4 tane formattan bir tanesine örnek verelim , nesnemizi önce binary formata çevirelim ,serileştirelim , sonra tekrar deserileştirme yaparak nesneye çevirelim.

  [Serializable]
  public class Uye
  {
    public int Id { get; set; }
    public string UyeAdi { get; set; }
    public string UyeMail { get; set; }
  
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Uye uye=new Uye();
      uye.Id = 1;
      uye.UyeAdi = "koray";
      uye.UyeMail = "koray@koray.com";
  
      var binary = Serilestirme(uye);
  
      Uye deSerilestirilenUye = (Uye)DeSerilestirme(binary);
  
      Console.ReadLine();
    }
  
    public static byte[] Serilestirme(object nesne)
    {
      using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream())
      {
        var binaryFormatter = new BinaryFormatter();
  
        binaryFormatter.Serialize(memoryStream, nesne);
  
        return memoryStream.ToArray();
      }
    }
  
    public static object DeSerilestirme(byte[] binary)
    {
      using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream(binary))
      {
        var binaryFormatter = new BinaryFormatter();
  
        return binaryFormatter.Deserialize(memoryStream);
      }
    }
  
  }
  
 2. cemmm
  4
  870
  26.03.2019 14:25:00

  bende yakın zamanda json formatında yapmıştım , yukardaki Uye sınıfı uzerinden bende json formatında nasıl yapıldığını paylaşayım

  nugetmanager dan önce Newtonsoft.Json ı kurmalısınız

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Uye uye = new Uye {Id = 26, UyeAdi = "cem", UyeMail = "cem@cemozen.com"};
  
      //json formatda serileştirme Serialization
      var serializedData = JsonConvert.SerializeObject(uye); 
  
      //json formatı , nesneye geri çevirme , Deserialization
      Uye deserializedObject = JsonConvert.DeserializeObject<Uye>(serializedData);
  
      Console.ReadLine();
    }
  
  }
  
 3. koraydrk
  1
  2060
  11.05.2019 16:03:00

  bende xml serialization ve deserialization a bir örnek vereyim ;

  //nesneden xml e çevirme metodu
  public string XmlSerialize(object objectToSerialize)
  {
    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();     
    XmlSerializer xmlSerializer= new XmlSerializer(objectToSerialize.GetType());     
    xmlSerializer.Serialize(memoryStream , objectToSerialize);           
    ASCIIEncoding asc = new ASCIIEncoding();
    return asc .GetString(memoryStream .ToArray());
  }    
  
  //xml den nesneye çevirme metodu
  public object Deserialize(Type type, string xml)
  {
    var bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(xml);
    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream(bytes);     
    XmlSerializer ser = new XmlSerializer(type);
    return ser.Deserialize(memoryStream );
  }
  

Cevabınız