c# Entityframework Validation failed for one or more entities. Hatası

 1. Bad Code
  3
  2474
  16.03.2019 14:55:00

  Json datayı okuyup entityframeowork yardımıyla tabloya insert etmek istiyorum. console uygulaması ile dbfirst bağlantısı yaptım ve json datayı parse edip okurken aşağıdaki hatayı alıyorum. Çözümü nedir bilen var mı ?

  > > System.Data.Entity.Validation.DbEntityValidationException: 'Validation failed for one or more entities. See 'EntityValidationErrors' property for more details.'

  c# visual-studio json 2 yıl önce 511 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. ali
  4
  ali
  6418
  16.03.2019 15:15:00

  Burda validasyon hatası aldığının hatasını vermiş. Muhtemel sebepler; null kayıt gelmesi , tablodaki kolon için fazla karakterli değer gelmesi, farklı tipde data gelmesi vb.

  bunu anlamak ve nokta atış çözüm üretmek için try catch yapısı kullanmak ve catch yapısında ValidationErrors kullanmak gerekir.

  catch (DbEntityValidationException dberror)
        {
          foreach (var error in dberror.EntityValidationErrors)
          {
            Console.WriteLine("{0} {1} {2}", error.Entry.Entity.GetType().Name, error.Entry.State, error.Entry.CurrentValues);
            Console.WriteLine("-------------------------");
            foreach (var item in error.ValidationErrors)
            {
              Console.WriteLine("- özellik: \"{0}\", hata açıklaması: \"{1}\"",
                item.PropertyName, item.ErrorMessage);
            }
          }
          Console.WriteLine(dberror.InnerException);
          Console.ReadKey();
        }
  
  • Bad Code Evet sorun belli oldu . Bir kolon için fazla karakterde değer geliyormuş. Çözüm için teşekkürler.

  • Yorum Ekleyin

Cevabınız