Dependency Injection Örnek

 1. Eslem78
  6
  815
  14.03.2019 14:23:00

  Dependency Inversion ve Inversion of Control prensiblerine aşağıdaki linklerde örnekler verdiniz , çok teşekkür ederim

  https://code.replyfeed.com/sorular/4888/dependency-inversion-ornek

  https://code.replyfeed.com/sorular/4903/inversion-of-control-ornek

  şimdi ise sizden Dependency Injection tasarım deseni ile ilgili anlaşılır bir örnek rica ediyorum , teşekkürler...

  diğer design-patterns 2 yıl önce 1065 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. askinglr34
  11
  2929
  18.03.2019 12:25:00

  Şimdi seninde belirttiğin üzere , Taksi ve Sofor sınıflarının sıkı bağımlılığı üzerinden giderek , önce Inversion of Control prensibini uygulayarak bu iki sınıfın arasındaki bağımlılığı biraz gevşettik ;

  https://code.replyfeed.com/sorular/4903/inversion-of-control-ornek

  sonra yetmedi ,Dependency Inversion prensibi ile biraz daha gevşettik ;

  https://code.replyfeed.com/sorular/4888/dependency-inversion-ornek

  şimdi ise , Dependency Injection Design Pattern(tasarım deseni) için bir örnek istiyorsun ;

  Evet , bu sorular farklı farklı soruldu ama ben hep yukardaki sıraya göre cevapladım , çünkü farketmişsindir , belli bir sıraya göre bağımlılıkları gevşettik.

  ioc dip di ioc container

  1) IoC prensibini uyguladık (https://code.replyfeed.com/sorular/4903/inversion-of-control-ornek)

  2) Dependency Inversion prensibini uyguladık (https://code.replyfeed.com/sorular/4888/dependency-inversion-ornek)

  3)Şimdide Dependency Injection tasarım desenini uygulayacağız

  Şimdi hatırlayacak olursak , Dependency Injection , IoC prensibini yerine getirmek için kurgulanmış bir tasarım desenidir. Bağımlı olunan bir başka sınıfın objesini , sınıf dışında oluşmasını sağlayarak, bağımlı nesnelerin oluşumunu tersine çevirmek için kullanılır.

  Dependency Injection tasarım deseni 3 tane sınıf tipi içerir ;

  1) Client : Bağımlı(muhtaç,dependent ) sınıftır , bir başka sınıfa muhtaçtır (Örn. Taksi sınıfı , Sofor sınıfına muhtaçtır)

  2) Service: Bağımlılık(dependency) sınıfıdır , kendisine muhtaç olunan sınıf (Örn. Sofor sınıfı)

  3) Injector: Muhtaç olunan Service (örn: Sofor) sınıfı objesini , muhtaç olan Client (örn Taksi) sınıfına enjekte eder.

  dependency injection

  Enjekte Tipleri:

  Şimdi geldik enjekte etme türlerine , 3 tip yolla bu enjekte işlemi gerçekleştirilebilir ,Constructor Injection ,Property Injection ve Method Injection

  1) Constructor Injection: Bu yöntemde Injector , Service sınıfı objesini Clienta clientın constructorı (yapıcı method) üzerinden enjecte eder.

  Şimdi hem buna bir örnek verelim , hemde aynı zamanda artık en baştaki verdiğim şemadaki , 3. Adımı (DI Implement ) gerçekleştirelim , ilk iki adımda verdiğim taksi şofor sınıflarının bağımlılıklarını biraz daha azaltalım ;

  //Client
  public class Taksi
  {
    ISofor _sofor;
    //Constructor Injection Yöntemi
    public Taksi(ISofor sofor)
    {
      _sofor = sofor;
    }
    public void YolcuTasi()
    {
      _sofor.TaksiKullan();
    }
  }
  //Service
  public interface ISofor
  {
    void TaksiKullan();
  }
  public class Sofor: ISofor
  {
    public Sofor()
    {
    }
    public void TaksiKullan() 
    {
      //taksi kullanılıyor , bib bib    
    }
  }
  //Injector
  public class TaksiService
  {
    Taksi _taksi;
    public TaksiService()
    {
      _taksi = new Taksi(new Sofor());
    }
    public string YolcuTasi(int id) {
      return _taksi.YolcuTasi(id);
    }
  }
  

  2) Property Injection

  Bu yöntemde Injector , Service sınıfı objesini Clienta clientın public property si üzerinden enjecte eder.

  //Client
  public class Taksi
  {
    //Property Injection Yöntemi
    Public ISofor _sofor {get;set;};
    public Taksi()
    {
    }
    public void YolcuTasi()
    {
      _sofor.TaksiKullan();
    }
  }
  //Service
  public interface ISofor
  {
    void TaksiKullan();
  }
  public class Sofor: ISofor
  {
    public Sofor()
    {
    }
    public void TaksiKullan() 
    {
      //taksi kullanılıyor , düdüüüt    
    }
  }
  //Injector (Property Injection yöntemi ile )
  public class TaksiService
  {
    Taksi _taksi;
    public TaksiService()
    {
      _taksi = new Taksi();
      _taksi._sofor=new Sofor();
    }
    public string YolcuTasi(int id) {
      return _taksi.YolcuTasi(id);
    }
  }
  

  3) Method Injection:

  Bu yöntemde Injector , Service sınıfı objesini Clienta clientın metodu üzerinden enjecte eder. Bu metod bir interface metodu olursa daha güzel olur ;

  interface ISoforDependency
  {
    void SetDependency(ISofor sofor);
  }
  //Client
  //Method Injection yöntemi ile
  public class Taksi : ISoforDependency
  {
    ISofor _sofor;
    public Taksi()
    {
    }
    public void SetDependency(ISofor sofor)
    {
      _sofor = sofor;
    }
    public void YolcuTasi()
    {
      _sofor.TaksiKullan();
    }
  }
  //Service
  public interface ISofor
  {
    void TaksiKullan();
  }
  public class Sofor: ISofor
  {
    public Sofor()
    {
    }
    public void TaksiKullan() 
    {
      //taksi kullanılıyor , bib bib    
    }
  }
  //Injector (Method Injection yöntemi ile)
  public class TaksiService
  {
    Taksi _taksi;
    public TaksiService()
    {
      _taksi = new Taksi();
      ((ISoforDependency)_taksi).SetDependency(new Sofor());
    }
    public string YolcuTasi(int id) {
      return _taksi.YolcuTasi(id);
    }
  }
  
  • Eslem78 Çok teşekkür ederim , baya baya kafamda oturdu Dependency Injection ,sağolun

  • Yorum Ekleyin

Cevabınız