c# Excel Okuma Nasıl Yapılır

 1. ali
  3
  ali
  6218
  3/13/2019 3:06:00 PM

  c# uygulamsı üzerinden excel dosyasını okuyup nasıl database e kaydedebilirim. Örnek kod paylaşabilir misiniz ?

  c# visual-studio asp.net 2 ay önce 117 Görüntüleme

( 2 ) Cevap

 1. evren.gokdemir
  6
  354
  3/13/2019 3:26:00 PM

  Merhaba örnek bir kod paylaşayım

  c# excel yükleme

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.OleDb;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Configuration;
  
  namespace WindowsFormsApplication2
  {
    public partial class Form1 : Form
    {
  
      SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-EVJPU7O\\EVRENSRV;Initial Catalog=test;Integrated Security=True");
  
  
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
      private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      DataTable TabloGetir()
      {
  
        // string dosya_adres = @"D:\deneme1.xls";
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + textBox1.Text + ";Extended Properties=Excel 8.0");
        baglanti.Open();
  
        string query = "select * from [Sayfa1$A1:AE800] ";
        OleDbDataAdapter oAdp = new OleDbDataAdapter(query, baglanti);
        DataTable dt = new DataTable();
        oAdp.Fill(dt);
        return dt;
  
  
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //EKLEME YAPIYORUM
      {
  
        DataTable _insertTable = TabloGetir();
        con.Open();
  
        foreach (DataRow row in _insertTable.Rows)
        {
          SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into siparisdetay (siparisno,stokkod,stokaciklama,stokmiktar,stokbirim,stokbirimfiyat,stokkdv,stokiskonto,sira_no) values(@siparisno,@stokkod,@stokaciklama,@stokmiktar,@stokbirim,@stokbirimfiyat,@stokkdv,@stokiskonto,@sira_no)", con);
          cmd.Parameters.AddWithValue("@siparisno", row[0].ToString());
          cmd.Parameters.AddWithValue("@stokkod", row[1].ToString());
          cmd.Parameters.AddWithValue("@stokaciklama", row[2].ToString());
          cmd.Parameters.AddWithValue("@stokmiktar", row[3].ToString());
          cmd.Parameters.AddWithValue("@stokbirim", row[4].ToString());
          cmd.Parameters.AddWithValue("@stokbirimfiyat", row[5].ToString());
          cmd.Parameters.AddWithValue("@stokkdv", row[6].ToString());
          cmd.Parameters.AddWithValue("@stokiskonto", row[7].ToString());
          cmd.Parameters.AddWithValue("@sira_no", row[8].ToString());
          if (ConnectionState.Closed == con.State)
            con.Open();
          cmd.ExecuteNonQuery();
  
        }
        con.Close();
        MessageBox.Show("Veri Aktarıldı");
  
  
      }
  
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e) //DOSYA SEÇİYORUM
      {
        OpenFileDialog file = new OpenFileDialog();
        file.Title = "Dosya Seçiniz";
        file.Filter = "Excel xlsx |<em>.xlsx|Excel xls|</em>.xls"; < br >
        file.InitialDirectory = "D:\";
        file.ShowDialog();
        textBox1.Text = file.FileName;
      }
  
      private void button3_Click(object sender, EventArgs e)  //AKTARILACAK VERİLERİ ÖNİZLEME
      {
  
        if (textBox1.Text == "")
        {
          MessageBox.Show("Lütfen Dosya Seçiniz !");
        }
        else
        {
          dataGridView1.DataSource = TabloGetir();
          dataGridView1.Refresh();
        }
  
  
      }
    }
  
  }
  

  Evren Gökdemir

 2. brahimi
  3
  256
  3/13/2019 5:03:00 PM

  bknz : https://code.replyfeed.com/sorular/172/aspnet-de-excel-den-veri-okuyup-grid-gridview-de-gosterme

  burada asp.net için cevaplandığına bakmayın , buradaki c sharp kodlarını winformda da kullanabilirsiniz , asp.net de de , bu linkde gride basılmış veri , siz data table ı istediğiniz gibi okuyabilirsiniz

Cevabınız