Inversion of Control Örnek

 1. Eslem78
  16
  815
  4.03.2019 13:45:00

  Inversion of Control için bir örnek verebilir misiniz , aşağıdaki linkte IOC hakkında ;

  "uygulama sınıfları arasında gevşek bir bağlantı sağlamak için , farklı kontrol türlerinin ters çevrilmesini önerir"

  demişsiniz , ancak ben anlayamadım tam olarak. Bir örnek uygulama ile açıklayabilir misiniz ?

  https://code.replyfeed.com/sorular/4865/ioc-dip-di-ioc-container

  ioc 2 yıl önce 1183 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. askinglr34
  16
  2929
  4.03.2019 15:12:00

  ioc inversion of control

  Şimdi öncelikle bağlantı / bağılımlılık kavramını anlayalım , bir sınıf nasıl bir sınıfa bağımlı olabiliyor ona bakalım ;

  Örneğin Taksi ve Şöför sınıflarına bakalım ;

    public class Taksi
  {
    Sofor s;
    public Taksi()
    {
      s = new Sofor();
    }
    public void YolcuTasi()
    {
      // taksinin kapisini ac
      //takside mazot varmı kontrol et
      s.TaksiKullan();
      // parayı al
    }
  }
  public class Sofor
  {
    public void TaksiKullan()
    {
      //taksi kullanılıyor
    }
  }
  

  Yukarda gördüğümüz üzere , Taksi sınıfı , YolcuTasi() islemini , metodunu tamamlayabilmesi için , Sofor sınıfına ihtiyacı var , yani şöför olmadan , yolcu taşıma işlemi tamamlanamıyor.

  Bu demek oluyor ki , Taksi Sınıfı Sofor sınıfına bağımlı , bağlı . Bir başka deyişle `Sofor' sınıfı 'Taksi' sınıfının bağımlılık sınıfı , olmazsa olmazı.

  Bizde kendi Nesne Yönelimli Programlama projelerimize baktığımızda , yukarıdaki senaryoya oldukça rastlamışızdır.Bir sınıfımız , kendisinden başka bir sınıfın nesneseni oluşturur , yönetir , dispose eder vb...

  Bir nevi , bağımlı olduğu sınıfının nesnesinin oluşturulmasını , yaşam sürelerini kontrol eder. Yukarıdaki örneğe bakarsak , Taksi sınıfı aynı zamanda Şofor sınıfının nesnesini de oluşturur , kontrol eder.

  İşte bu noktada IoC prensibi kontrolü tersine çevirmeyi tavsiye eder. Kontrol işlemini başka bir sınıfa devredilmesi gerektiğini söyler.

  Örnek üzerinden gidecek olursak , Sofor sınıfına olan bağımlılığın kontrolünü , Taksi sınıfı tarafından yapılması değilde , başka bir sınıf tarafından yapılmasıdır. Yani bağımlılık oluşturma kontrolünü Taksi sınıfından başka bir sınıfa ters çevirmektir.

  Aynen aşağıdaki gibi

  public class Taksi
  {
    Sofor s;
    public Taksi()
    {
      s = Factory.GetObjectOfSofor();
    }
    public void YolcuTasi()
    {
      // taksinin kapisini ac
      s.TaksiKullan();
      // parayı al
    }
  }
  //object üretim sınıfı
  public class Factory
  {
    public static Sofor GetObjectOfSofor()
    {
      return new Sofor();
    }
  }
  public class Sofor
  {
    public void TaksiKullan()
    {
      //taksi kullanılıyor
    }
  }
  

  Şimdi gördüğünüz üzere , Taksi sınıfının bağımlı olduğu Sofor sınıfını oluşturma işini , Taksi sınıfından , Factory sınıfına ters çevirdik.

  • Eslem78 hmm anladım şimdi , bu sayede ,Taksi ve Sofor sınıfları arasında gevşek bir bağlılık yani loose coupled sağlanmış oluyor

  • askinglr34 yani , hemen hemen , aslında sacede IoC prensibi ile tam bir gevşek bağlı sınıflar yapamayız , Ioc ile birlikte DIP (Dependency Inversion Principle) , DI (Dependency Injection) Pattern ve IoC container da kullanılmalıdır.

  • Eslem78 anlıyorum , bugün ioc container için de bir örnek rica edeceğim zaten :)

  • Yorum Ekleyin

Cevabınız