Design Principle Ve Design Pattern Farkı Nedir ?

 1. Eslem78
  3
  815
  4.03.2019 09:59:00

  Design Pattern ve Design Principle arasındaki fark nedir ? Ne gibi farklılıkları bulunmaktadır ?

  diğer design-patterns 2 yıl önce 847 Görüntüleme

( 3 ) Cevap

 1. askinglr34
  5
  2929
  4.03.2019 11:35:00

  Yazılımcıların dünyasında bu iki kavram farklıdır;

  Design Principle / Tasarım Prensipleri

  Tasarım Prensipleri , ortaya en iyi yazılım uygulamalarını çıkarmayı sağlayan bir klavuz görevi görür.Bir yol göstericidir. Bir programlama diline bağlı olmadığı gibi , bize elle tutulur bir uygulama sağlamaz. Örneğin SOLID prensipleri.

  https://code.replyfeed.com/sorular/3672/solid-prensipleri-nedir-nelerdir

  Örneğin buradaki prensiplerden olan , Open/Closed Principle . Bu prensip bize sadece yazdığımız uygulamayı , yeni talepler geldiği zaman var olan kodları değiştirmeden geliştirmeyi , yani uygulamanın değişime kapalı , gelişime açık olması gerektiğini aklımızda yer edinmesini sağlayan bir prensiptir. Bize spesifikbir uygulama sağlamaz ,spesifik yani belirli,özgün bir örnek üzerinde durmaz,.

  Design Pattern / Tasarım Desenleri

  Tasarım Desenlerini ,Prensiplerden ayıran en belirgin özelliği , belirli bir object oriented problemi için , bu problemi gideren bir uygulama örneğini verebilmesidir.

  Örneğin , projeniz çalışma anında , bir sınıftan yalnızca bir tane örneğinin oluşmasını sağlayan ,yani bir sınıftan maksimum bir tane nesne üretilmesini kontrol eden Singleton , bir desgin patterndir. Problem belirlidir , özgüldür , bir sınıftan maksimum bir nesne üretmek , başka nesne üretilmesini engellemek. Çözüm içinde spesifik bir yol olan Singleton Design Pattern , başka yazılımcılar tarafından test edilmiş , örneklerle gerçekleştirilmiş , kullanılmıştır.

 2. oflu61
  1
  497
  4.03.2019 11:45:00

  Design Pattern ler daha çok object oriented programlama problemlerini ele alır , daha çok nesne tabanlı programlama dillerinde kullanılır . Problem hakkında somut örnekler , uygulamalar sağlar. Aslında Patternler , prensiplerden yola çıkarak bulunmuştur , prensiplere uymak için geliştirilip , test edilmiştir.

  Design Principle lar ise daha çok dil bağımsızdır , örneğin Dont Repeat Yourself prensibi olan yani , kendini tekrar etme prensibi , hangi dille olursa olsun , uygulama içinde kod tekrarı olmaması gerektiğini vurgular , ama bunun nasıl yapılacağı hakkında sana belirgin , somut bir örnek vermez.

 3. koraydrk
  1
  2744
  4.03.2019 11:58:00

  Evet , aslında tasarım desenleri(Design Patterns) , tasarım prensiplerini (Design Patterns) yerine getirirler, uygularlar.

  Örneğin Dependency Injection bir patterndir , birbirine bağımlı olan nesneleri tersine çevirmek için , IoC prensibini uygular.

Cevabınız