Dependency Inversion Örnek

 1. Eslem78
  5
  815
  27.02.2019 09:39:00

  Solid prensiplerinden olan Dependency Inversion Prensibine bir örnek uygulama verebilir misiniz ? Bir örnek üzerinden dahada açıklayabilir misiniz , aşağıdaki yazıyı okudum fakat ,Dependency Inversion Prensibini tam anlayamadım

  https://code.replyfeed.com/sorular/3672/solid-prensipleri-nedir-nelerdir

  diğer ioc 2 yıl önce 1680 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. askinglr34
  4
  2929
  12.03.2019 12:28:00

  inversion of control dependency inversion

  Dependency Inversion :

  1) Yüksek seviye modüller/sınıflar , düşük seviye modüllere/sınıflara bağımlı olmamalıdır.Her iki seviye de , abstraction dediğimiz soyutlamaya bağlı olmalıdır.

  2) Abstraction ise detaylara bağlı olmamalı , aksine detaylar abstraction a bağımlı olmalıdır.

  Şimdi ben daha önce Inversion Of Control Örnek (https://code.replyfeed.com/sorular/4903/inversion-of-control-ornek) başlığı altında , sıkı bağlı iki sınıfı , biraz gevşetmek için Factory pattern kullanarak IOC prensibini uygulamıştık.

  Her ne kadar bağımlı olan nesnenin üretimini factorye bıraksakda , hala sınıflar birbirine sıkı sıkı bağlı. Şimdi buradaki Taksi , Şofor örneğimizi , Dependency Inversion prensibi ile biraz daha gevşek bağlı yapalım.

  Şimdi, Inversion Of Control örneğini hatırlayacak olursak ;

  public class Taksi
  {
    Sofor s;
    public Taksi()
    {
      s = Factory.GetObjectOfSofor();
    }
    public void YolcuTasi()
    {
      // taksinin kapisini ac
      s.TaksiKullan();
      // parayı al
    }
  }
  //object üretim sınıfı
  public class Factory
  {
    public static Sofor GetObjectOfSofor()
    {
      return new Sofor();
    }
  }
  public class Sofor
  {
    public void TaksiKullan()
    {
      //taksi kullanılıyor
    }
  }
  

  Yukarıdaki örnekte factory patterni kullanarak IOC prensibini uyguladık. Ancak hala Taksi ve Şöför birbirine sıkı sıkı bağlı , taksi sınıfında elle tutulur somut bir Sofor sınıfı var.

  Şimdi Dependency Inversion prensibi ile bu iki sınıfı biraz daha gevşek bağlı yapacağız.

  Yukardaki örneğimizde Yüksek seviye modül , Taksi sınıfı , çünkü Yüksek seviye modül, diğer modüllere bağlı bir modüldür. Alt seviye modülde Sofor sınıfı.

  Prensibimizi hatırlayacak olursak , Yüksek seviye modüller/sınıflar , düşük seviye modüllere/sınıflara bağımlı olmamalıdır.Her iki seviye de , abstraction dediğimiz soyutlamaya bağlı olmalıdır.

  Peki abstraction nedir , ingilizcede abstraction non-concrete , yani somut olmayan , elle tutulmayan dır. Tam tesi olan concrete somut , elle tutulur demektir. Taksi ve Sofor sınıfları concrete dir.

  Şimdi örnek üzerinde Dependency Inversion prensibini gerçekleyelim ve abstraction ınıda görelim.

    public interface ISofor
  {
    void TaksiKullan();
  }
  public class Sofor: ISofor
  {
    public Sofor()
    {
    }
    public void TaksiKullan() 
    {
      //taksi kullanılıyor , düt düt    
    }
  }
  public class SoforFactory
  {
    public static ISofor GetSoforObject() 
    {
      return new Sofor();
    }
  }
  public class Taksi
  {
    ISofor _sofor;
    public Taksi()
    {
      _sofor = SoforFactory.GetSoforObject();
    }
    public void YolcuTasi()
    {
      // taksinin kapisini ac
      _sofor.TaksiKullan();
      // parayı al
    }
  }
  

  Evet , artık Dependency Inversion prensibine uyduk, artık yüksek seviye Taksi sınıfı ve düşük seviye Sofor sınıfı biraz daha gevşek bağlı , çünkü artık Taksi sınıfında Sofor sınıfının concrete ( somut ) bir hali yok.Onun yerine ISofor interfaceinin referansı var , bu sayede her iki seviyede soyutluğa bağımlı.aynı zamanda soyut olan ISofor detaylara bağlı değil , detaylar soyutlamaya yani ISofor e bağlı.

Cevabınız