İç İçe Json Nesne Kullanımı

 1. Bad Code
  2
  2474
  14.11.2018 10:20:00

  Json yapısını kullanırken iç içe yapılarda dataya erişemşyorum. Kullandığım json datası

  var jsondata="{"id":"1","type":"donut","name":"Cake","ppu":2.55,"batters":{"batter":[{"id":"11","type":"Regular"},{"id":"12","type":"Chocolate"},{"id":"13","type":"Blueberry"},{"id":"14","type":"Devil's Food"}]},"topping":[{"id":"51","type":"None"},{"id":"52","type":"Glazed"},{"id":"53","type":"Sugar"},{"id":"54","type":"Powdered Sugar"},{"id":"55","type":"Chocolate with Sprinkles"},{"id":"56","type":"Chocolate"},{"id":"67","type":"Maple"}]}" 
  
  json 2 yıl önce 2035 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. ali
  2
  ali
  6418
  14.11.2018 10:40:00

  Öncelikle İç içe (Nested) Json nesneyi okumak için deserilaze yapmamız gerekiyor.

  var mydata=JSON.parse(jsondata );
  ----Çıktı----
     mydata= {
    "id": "1",
    "type": "donut",
    "name": "Cake",
    "ppu": 2.55,
    "batters":
      {
        "batter":
          [
            { "id": "11", "type": "Regular" },
            { "id": "12", "type": "Chocolate" },
            { "id": "13", "type": "Blueberry" },
            { "id": "14", "type": "Devil's Food" }
          ]
      },
    "topping":
      [
        { "id": "51", "type": "None" },
        { "id": "52", "type": "Glazed" },
        { "id": "53", "type": "Sugar" },
        { "id": "54", "type": "Powdered Sugar" },
        { "id": "55", "type": "Chocolate with Sprinkles" },
        { "id": "56", "type": "Chocolate" },
        { "id": "67", "type": "Maple" }
      ]
  }
  

  Javascript objemizi elde ettik. Şimdi obje iç içe yapıdan oluşmuş durumda. her köşeli parantezlerden sora dizi olduğunu göserir.

  "name": "Cake", erişmek için mydata.name

  Datanın batters propertysinin batter dizisindeki 0. elementin type propertysi

  { "id": "11", "type": "Regular" }, erişmek için mydata.batters.batter[0].type

  Datanın batters propertysinin batter dizisindeki 2. elementin id propertysi

  { "id": "13", "type": "Blueberry" }, erişmek için a.batters.batter[2].id

  [] ifadesi olduğu zaman dizi olduğu anlaşılır ve dizi indexi seçilerek . ile propertysi bulunur.

Cevabınız