C Programlama Tek Yönlü Bağlı Liste

 1. ce.berkan
  4
  60
  4.11.2018 12:43:00

  c programlama ile , c++ değil , veri yapıları dersinde tek yönlü bağlı listeyi öğrendik , şimdi bu yapıyı koda dökmek istiyorum ancak nereden nasıl başlamalıyım , yada bir tane örnek var mı , hazıra konmak için istemiyorum , verdiğiniz kodları inceleyip , sonra tekrar kendim yazacağım

  Ekleme yapabilsem sonrada eklediklerimi görüntülesem yeter.Silme ve aramada olursa süper olur.

  c 1 yıl önce 461 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. komutanlogar
  2
  540
  15.06.2019 13:53:00

  aşağıdaki gibi bir örnek buldum harddiskimden, eskiden yazdığım c++ programlama konları içinde, bir inceleyebilirsin

  c-bagli-liste-veri-yapisi

  include

  #include<string>
  
  using namespace std;
  
  
  template< typename NODETYPE> class List;
  
  
  
  template <typename NODETYPE >
  class ListNode
  {
  
  
  friend class List<NODETYPE>;   
  
  
  public:   
  
  ListNode(const NODETYPE &);  
  NODETYPE getData() const;   
  
  private:
  
  NODETYPE data;    
  ListNode<NODETYPE> *nextPtr;
  
  };
  
  
  
  
  
  template <typename NODETYPE >
  ListNode<NODETYPE>::ListNode(const NODETYPE &info):data(info),nextPtr(0)
  {
  
  }
  
  
  template <typename NODETYPE >
  NODETYPE ListNode<NODETYPE>::getData() const
  {
  return data;     
  }
  
  
  
  template <typename NODETYPE >
  
  class List
  {
  
  
  public:
  
  List();   
  ~List();   
  
  void insertAtFront(const NODETYPE &);   
  void insertAtBack(const NODETYPE &);     
  bool removeFromFront( NODETYPE &);   
  bool removeFromBack( NODETYPE &);     
  bool isEmpty()const;
  void print()const;
  
  private:   
  
  ListNode<NODETYPE> *firstPtr;   
  ListNode<NODETYPE> *lastPtr;     
  
  
  ListNode<NODETYPE> *getNewNode(const NODETYPE &);    
  };
  
  
  template <typename NODETYPE >
  List<NODETYPE>::List():firstPtr(0),lastPtr(0)
  {
  
  }
  
  
  template <typename NODETYPE >
  List<NODETYPE>::~List(){
  
  if(!isEmpty())
   {
  
   cout<<"node yıkılıyor" ;
   ListNode<NODETYPE> *currentPtr=firstPtr;     
   ListNode<NODETYPE> *tempPtr;      
  
   while(currentPtr!=0)
   {
  
   tempPtr=currentPtr;
  
   cout<<tempPtr->data<<"\n";
   currentPtr=currentPtr->nextPtr;
   delete tempPtr;
  
  
   }
  
  }           
  
   cout<<"tum node lar yıkıldı\n\n";            
   }
  
  
  template <typename NODETYPE >
  void List<NODETYPE>::insertAtFront(const NODETYPE &value)
  {
  
  ListNode<NODETYPE> *newPtr=getNewNode(value);
  
  if(isEmpty())
  firstPtr=lastPtr=newPtr;   
  else{
  
  newPtr->nextPtr=firstPtr;   
   firstPtr=newPtr;  
  
   } 
  }
  
  
  
  template <typename NODETYPE >
  void List<NODETYPE>::insertAtBack(const NODETYPE &value)
  {
  
  ListNode<NODETYPE> *newPtr=getNewNode(value);
  
  if(isEmpty())
  {
  firstPtr=lastPtr=newPtr;   
  }
  else{
  
  lastPtr->nextPtr=newPtr;   
   lastPtr=newPtr;  
  
   } 
  }
  
  
  template <typename NODETYPE >
  bool List<NODETYPE>::removeFromFront(NODETYPE &value){
  
  
  if(isEmpty())
  return false;
  else
  {
  
  ListNode <NODETYPE> *tempPtr=firstPtr;      
  
  
   if(firstPtr==lastPtr)      
   firstPtr=lastPtr=0;
   else      
    firstPtr=firstPtr->nextPtr;
    value=tempPtr->data;     
  
   delete tempPtr;
  }  
  
  }
  
  
  
  template <typename NODETYPE >
  bool List<NODETYPE>::removeFromBack(NODETYPE &value){
  
  
  if(isEmpty())
  return false;
  else
  {
  
  ListNode <NODETYPE> *tempPtr=lastPtr;      
  
  
   if(firstPtr==lastPtr)      
   firstPtr=lastPtr=0;
   else 
   {    
   ListNode <NODETYPE> *currentPtr=firstPtr;      
  
    while(currentPtr ->nextPtr!=lastPtr)    
    currentPtr=currentPtr->nextPtr;    
  
  
  
    lastPtr=currentPtr;
    currentPtr->nextPtr=0;     
  }
  
  value=tempPtr->data; 
   delete tempPtr; 
   return true;
  
  }  
  
  }
  
  template <typename NODETYPE >
  
  bool List<NODETYPE>::isEmpty() const
  {
  return firstPtr==0;
  }
  
  
  template <typename NODETYPE >
  ListNode<NODETYPE> *List<NODETYPE>::getNewNode(const NODETYPE &value)
  {
  return new ListNode<NODETYPE>(value);
  
  }
  
  
  template <typename NODETYPE >
  
  void List<NODETYPE>::print() const{
  
  
     if(isEmpty())
     {
     cout<<"\nliste bos\n";       
     return;
     }
  
     ListNode<NODETYPE> *currentPtr=firstPtr;
  
     cout<<"\n\nListe= ";
  
     while(currentPtr!=0)
     {
     cout<<currentPtr->data<<' ';          
      currentPtr=currentPtr->nextPtr;         
  
     }
  
  cout<<"\n\n";
  
  }
  
  
  
  void instructions(){
  
  
  cout<<"\n1.Bastan Ekle\n2.Sondan Ekle\n3.Bastan Cikar\n4.Sondan Cikar\n5.Listele";
  
  
  
  
  
  }
  
  
  template <typename T >
  void testList(List< T >&listObject,const string &typeName)
  {
  
   cout<<"\n\nTEST LiSTESİ\n\n";  
     instructions();
  
    int choice;
    T value; 
  
    do{
  
   cout<<"?";
   cin>>choice; 
  
   switch(choice)
   {
  
  
   case 1:       
    cout<<"Enter"<<typeName<<":";      
    cin>>value;
    listObject.insertAtFront(value);
     listObject.print();     
     break;     
  
  
   case 2:
  
   cout<<"Enter<<"<<typeName<<":";  
    cin>>value;    
      listObject.insertAtBack(value);
     listObject.print();    
       break;    
  
  
   case 3:
  
      if(listObject.removeFromFront(value)) 
       cout<<value<<"silindi";
  
       listObject.print();
         break; 
  
  case 4:
     if(listObject.removeFromBack(value)) 
       cout<<value<<"silindi";
  
       listObject.print();
         break; 
  }        
  
  
  
   }while(choice<5);
  
  
  
  }
  
  
  
  
  
  
  
  int main()
  {
  
  
  List<int>integerList;
  testList(integerList,"integer");
  
  
  
  system("PAUSE");  
  return 0;  
  }
  

Cevabınız