JavaScript Matematik İşlemlerinde Try Catch Kullanımı

 1. Bad Code
  4
  2381
  10/10/2018 7:43:00 PM

  JavaScript ile bölme işlemlerini yapmaya çalışıyorum. Pay ve paydanın 0 olması durumlarında hata vermesi gerekirken catch bloğuna düşmüyor.

   try {
    var sayi1 = parseInt(document.getElementById('nbr1').value);
    var sayi2 = parseInt(document.getElementById('nbr2').value);
  
    var sonuc = sayi1 / sayi2;
    document.getElementById('sonuc').innerText = sonuc;
  } catch (error) {
    document.getElementById('sonuc').innerText = error;
  }
  
  html javascript 7 ay önce 346 Görüntüleme

( 2 ) Cevap

 1. ali
  6
  ali
  6218
  10/10/2018 8:20:00 PM

  Burda
  sayı /0 = sonsuz, 0 / sayı =0, 0/0= tanımsız Matematiksel olarak bunların karşılığı olduğu catch yapısına düşmüyor.

  catch yapısına manuel olarak düşürmek için Throw ifadesini kullanmalısın.

      if (sayi1 === 0 && sayi2 === 0) {
        throw "Pay ve payda 0 oluğu için sonuc tanımsız";
      } else if (sayi1 === 0) {
        throw "Pay 0 oluğu için sonuc 0";
      } else if (sayi2 === 0) {
        throw "Payda 0 oluğu sonuç sonsuz";
      }
  
 2. Eslem78
  5
  790
  10/11/2018 11:41:00 AM

  Number.isFinite() fonksiyonu ile de kontrol edebilirsin

  Number.isFinite(1 / 0) >false döner

  Number.isFinite(1 / 1) >true döner

  Number.isFinite(sayi1 / sayi2)
  

Cevabınız