C Sharp Delegate Kullanımı

 1. Insyder
  37
  930
  5.08.2018 00:08:00

  C# programlama dilinde delegate kullanımlarını araştırdığımda, örneklerde delegelerin fazladan iş yükü olduğunu gördüm. Tam olarak ne gibi durumlarda metod tutucu kullanılması gerekir?

  c# 1 yıl önce 3403 Görüntüleme

( 4 ) Cevap

 1. Snoopy
  36
  11571
  5.08.2018 01:22:00

  Bir delege (delegate) , bir metoda referansta bulunan bir nesnedir kabaca ve bir metodu encapsulation etmenin yöntemidir.Yani siz bir delege oluşturduğunuz vakit , bir metodun referansını tutan bir nesne oluşturuyorsunuz , tutucu tabiri de burdan geliyor sanırım Türkçemize.

  Biraz referans a deyinmek gerekirse , bir nesneye referans aslında o nesnenin bellekte ki adresidir.Her bir metodun bellekte fiziki olarak bir konumu vardır. İşte bu konum yada adres bir delegeye atanabilir ve artık bu metot bir delege ile çağrılabilir.

  Şimdi , senin fazladan iş yükü olarak gördüğün delege yi , ben başlıca büyük bir avantajıyla senin gözünde biraz yükselteyim :) . Hazırsan başlıyoruz , heyecanlı kısımlar başlıyor.

  Programın çalışması esnasında , delegenin referansta bulunduğu metodu değiştirmek sence nasıl olur ? Farklı bir metoda referans vermek , farklı bir metodu çağırabilmenin ta kendisi değil mi sence ? Sonuç ney peki , ne olacak ki böyle olunca ? Sonuç şu , aynı delegeyle , çalışma anında , dikkatinizi çekeyim derleme anında değil , çalışma anında/çalışma zamanında (runtime) çalışacak metodu belirleyebiliyorum /değiştirebiliyorum. İşte bu delegelerin bize sunduğu başlıca büyük bir avantaj.

  Bu gibi durumlarda kullanımına örnek verelim , bu saye de , ne gibi durumlarda kullanılır soruna da , ara ara cevap bulmuş oluruz.

  Forvetleri yöneten tek bir hocamız olsun futbol maçında , işte bu bizim delegate imiz olacak , hoca 3 tane komut verdiğini varsayalım maç esnasında , bunlar da işte metotlarımız olacak. Maç esnasında (program çalışma sırasında) , rakibin atağına göre (kullanıcının programda davranışına göre) , komutları hoca (metotları delegate) değiştirecek.

  delegate void ForvetYonet(string name);
  class Forvet
  {
    public static void DefansaGit(string name)
    {
      Console.WriteLine(name + " Defansa yardıma gel");
    }
    public static void HucumaDon(string name)
    {
      Console.WriteLine(name + " Yerime dön");
    }
    public static void OrtaSahayaGel(string name)
    {
      Console.WriteLine(name + " Orta sahada pas trafiğine dahil ol");
    }
    static void Main()
    {
      ForvetYonet forvetYonet = new ForvetYonet(DefansaGit);
      forvetYonet("Gomez");
      forvetYonet("Cenk");
      forvetYonet = new ForvetYonet(OrtaSahayaGel);
      forvetYonet("Cenk");
      forvetYonet("Dembaba");
      forvetYonet = new ForvetYonet(HucumaDon);
      forvetYonet("Gomez");
      Console.ReadLine();
    }
  }
  

  Csharp_delegate_kullanimi

  forvetYonet e ne zaman çağrılırsa , o anda hangi metoda referansı varsa , o metot çalıştırılır.Böylece hangi metodun çalışacağına derleme anında değil , çalışma anında karar verilmiş olur.

  > Daha anlaşılır olması açısından , diğer kullanım durumlarını ,bu soru altında farklı cevaplarda vereceğim.

  • Insyder İlginiz için çok teşekkür ederim. Diğer kullanım durumlarını müsait olduğunuz bir zaman yazarsanız çok memnun olurum. İyi geceler :)

  • Snoopy rica ederim ,tabi yazacağım diğerlerini de , iyi geceler :)

  • Yorum Ekleyin

 2. Snoopy
  35
  11571
  5.08.2018 12:55:00

  Delegenin bir başka heyecan veren kullanım durumu ise , çoklu çağrı (multicasting) dır.

  Çoklu çağrı kabaca , bir delegenin çağıracağı metotları , bir çağrı zinciri şeklinde tutabilmesi / oluşturabilmesidir.Zincire , += operatörü ile bir metot eklerken , -= ilede zincirden metot çıkartılır.

  Bu yöntemle oluşturduğumuz Delege Zincirleri güçlü bir yöntemdir / mekanizmadır ve bu mekanizmanın C sharp ta olaylar (events) ler ile beraber kullanıldığı bir kullanım durumu vardır , onuda müsait bir zamanda farklı bir cevapta yazmayı düşünüyorum.

  Şimdi bu kullanım durumuna bir örnek verelim , üstteki cevabımda ki uygulamayı , bu kullanım durumunda da kullanalım.Kodlara açıklamalar koydum onlar yeterli olur diye düşünüyorum;

  class Forvet
  {
    public static void DefansaGit(string name)
    {
      Console.WriteLine(name + " Defansa yardıma gel");
    }
  
    public static void HucumaDon(string name)
    {
      Console.WriteLine(name + " Yerine dön");
    }
  
    public static void OrtaSahayaGel(string name)
    {
      Console.WriteLine(name + " Orta sahada pas trafiğine dahil ol");
    }
    static void Main()
    {
      //Delegateleri oluşturmak
      ForvetYonet forvetYonet;
      ForvetYonet defansaGit = new ForvetYonet(DefansaGit);
      ForvetYonet hucumaDon = new ForvetYonet(HucumaDon);
      ForvetYonet ortaSahayaGel = new ForvetYonet(OrtaSahayaGel);
  
      //çoklu çağrı (multicasting) hazırlamak
      forvetYonet = DefansaGit;
      forvetYonet += HucumaDon;
  
      //çoklu çağrı (multicasting) hazırlamak
      //cenk multicasting zincir sırasi gereği önce defansa gidecek
      //sonra hücuma dönecek
      forvetYonet("Cenk");
  
      //çoklu çağrı (multicasting) de bazı metotları çıkarıp
      //zincire yeni metot ekleme
      forvetYonet -= DefansaGit;
      forvetYonet += OrtaSahayaGel;
      forvetYonet += HucumaDon;  
  
      forvetYonet("Cenk");
  
  
      Console.ReadLine();
    }
  
  }
  

  Bu mekanizmanın çıktısı da bu şekilde olacaktır ;

  Cenk Defansa yardıma gel

  Cenk Yerine dön

  ilk çağrı forvetYonet("Cenk");

  Cenk Yerine dön

  Cenk Orta sahada pas trafiğine dahil ol

  Cenk Yerine dön

  ikinci çağrı forvetYonet("Cenk");

 3. Snoopy
  33
  11571
  5.08.2018 14:45:00

  Delegelerin bir başka kullanımı durumu ise , delege üzerine kurulan ve C sharp ın bir başka güzel özelliği olan olaylardır(events). Kabaca olay(event) , bir etkinliğim, bir faaliyetin oluştuğunu / meydana geldiğini bildiren otomatik bildirge mekanizmasıdır.

  Bu mekanizma şöyle çalışır. Olayla ilgilenen event nesnesi , olayla ilgili olay yöneticilerini kayıt altına alır. Bir nevi bir olay olma durumuna karşı önceden yapılacak adımları belirler. Olay meydana geldiğin de ise , kayıt altında tuttuğu ne kadar olay yöneticisi(event handler) varsa hepsini çağırır.

  Hemen bir örnek yapalım daha iyi anlaşılması için , bir event nesnemiz üzerinden , bir olay meydana geldiği anda iki tane event handler çağıralım. Genelde Türkçe kaynaklarda olay yöneticileri çağrılırken , olayı ateşle tabiri kullanıldığından , benim de aklıma yangın olayı geldi gerçek hayattan , bu yüzden iki handlerımıda yangın söndürme araçları olarak seçtim

  delegate void TestEventHandler();
  // Olay Sınıfı.
  class EventTest
  {
    public event TestEventHandler SomeTestEvent;
    // Olayı ateşlemek.  
    public void OnSomeTestEvent()
    {
      SomeTestEvent?.Invoke();
    }
  }
  class EventTestDemo
  {
    // Olay(Event) Yöneticisi  
    static void Handler()
    {
      Console.WriteLine("İtfaiye Aracı Çağrıldı");
    }
    // Olay(Event) Yöneticisi  
    static void Handler2()
    {
      Console.WriteLine("Yangın Söndürme Helikopteri Çağrıldı");
    }
    public static void Main()
    {
      EventTest evt = new EventTest();
      // Handler() ı Olaylara (olay listesine/zincirine) ekle.   
      evt.SomeTestEvent += new TestEventHandler(Handler);
      // Handler2() yi Olaylara (olay listesine/zincirine) ekle.   
      evt.SomeTestEvent += new TestEventHandler(Handler2);
      // Olayı(Eventi) Ateşle.
      //!!!Acil durum :)
      //Tüm olay yöneticilerini çağır   
      evt.OnSomeTestEvent();
      Console.ReadLine();
    }
  } 
  

  delegate_ve_event_kullanimi

 4. Snoopy
  28
  11571
  5.08.2018 14:57:00

  Yukarıdaki 3 cevap silsilemizi toparlayacak olursak , yukardaki örnekler sadece kullanım durumlarına örnek. Yani aslında hep delegelerin nasıl yapıldığı na , kullanım durumlarına cevap.

  Peki delegelere neden ihtiyaç duyarız , delegeye neden gerek var sorularına da cevap vererek tamamlayalım.

  C sharp ta Delegelere başlıca iki nedenden ötürü başvurulur.

  1)Delegeler sayesinde çağrılacak metot derleme zamanın da değil de , çalışma zamanın da seçilir.

  2)Olaylar(events) , delegeler üzerine inşa edilerek kullanılır.

Cevabınız