Asp.net Web Api Token Based Authentication Nasıl Yapılır

 1. azizbaskan
  17
  752
  10.09.2018 14:12:00

  Asp.net Web Api de token based authentication token temelli otantikasyon /güvenlik nasıl sağlarım ? Web apimin her bir servis metodunda bu güvenliği sağlamalıyım.

  asp.net-web-api 1 yıl önce 1343 Görüntüleme

( 1 ) Cevap

 1. deniz
  15
  3457
  11.09.2018 09:56:00

  Microsoft’un Owin kütüphanesini kullanabilirsin.

  Adım adım bir örnek yapalım ,

  1) Gerekli dll leri nuget package managerdan yükleyelim

  Microsoft.AspNet.WebApi.Owin , Microsoft.Owin.Host.SystemWeb , Microsoft.Owin.Security.OAuth

  owin_nuget

  2) App_Start klasörüne sağ tıklayıp ,Add>>New Item , deyip bir owin startup classı ekliyoruz

  owin_starup_ekle

  3)eklediğimiz Owin Startup sınıfımız içini şu şekilde yazalım

  using System;
  using System.Web.Http;
  using ADS.TabletIntegrationApi;
  using ADS.TabletIntegrationApi.Security;
  using Microsoft.Owin;
  using Microsoft.Owin.Security.OAuth;
  using Owin;
  
  
  [assembly: OwinStartup(typeof(Startup))]
  
  namespace OwinTest
  {
    public class Startup
    {
      public void Configuration(IAppBuilder app)
      {
        HttpConfiguration config = new HttpConfiguration();
        ConfigureOAuth(app);
  
        WebApiConfig.Register(config);
        app.UseWebApi(config);
  
      }
  
      public void ConfigureOAuth(IAppBuilder app)
      {
        OAuthAuthorizationServerOptions oAuthAuthorizationServerOptions = new OAuthAuthorizationServerOptions();
        oAuthAuthorizationServerOptions.TokenEndpointPath = new Microsoft.Owin.PathString("/token");
        oAuthAuthorizationServerOptions.AccessTokenExpireTimeSpan = TimeSpan.FromDays(1);
        oAuthAuthorizationServerOptions.AllowInsecureHttp = true;
        oAuthAuthorizationServerOptions.Provider = new SimpleAuthorizationServerProvider();
  
  
        app.UseOAuthAuthorizationServer(oAuthAuthorizationServerOptions);
        app.UseOAuthBearerAuthentication(new OAuthBearerAuthenticationOptions());
  
      }
    }
  }
  

  4) 3. maddede yazdığımız startup ın içindeki SimpleAuthorizationServerProvider sınıfını yazıyoruz

  public class SimpleAuthorizationServerProvider:OAuthAuthorizationServerProvider
  {
    public override async Task ValidateClientAuthentication(OAuthValidateClientAuthenticationContext context)
    {
      context.Validated();
    }
  
    public override async Task GrantResourceOwnerCredentials(OAuthGrantResourceOwnerCredentialsContext context)
    {
      context.OwinContext.Response.Headers.Add("Access-Control-Allow-Origin",new []{"*"});
  
      if (context.UserName=="deniz"&&context.Password=="12345")
      {
        var identity = new ClaimsIdentity(context.Options.AuthenticationType);
        identity.AddClaim(new Claim("sub", context.UserName));
        identity.AddClaim(new Claim("sub","user"));
        context.Validated(identity);
      }
      else
      {
        context.SetError("invalid_grant","Username or password are invalid");
      }
    }
  
  }
  

  5) Son adımlar

  Bir test metodu yazalım , burada işin püf noktası şu , [Authorize] attribute u olan tüm metotlara , request atarken header da Authorization içinde aldığımız tokenı göndermedikçe erişemeyiz , yani toke ile güvenlik getirmek istediğimiz metotlara [Authorize] ı koyacağız.

    [HttpPost]
    [Authorize]
    public IHttpActionResult Test([FromBody]string s)
    {
      return Json(true);
    }
  

  Bir token alalım

  owin_token

  Şimdide aldığımız token ile metodumuza erişelim , tokenın başına bearer eklemeyi unutmayın

  owin_authorization

  Bu kadar , artık apinde token based authentication ı sağlamış oluyorsun.

Cevabınız